Писмо от Швейцарския съюз за защита на природата относно организацията на конференцията в Брюнен 1947 г.

Писмо от 02.05.1947г. от Швейцарския съюз за защита на природата относно организацията на конференцията в Брюнен, подписано от Дж. Бютикофер.

Писмо от МЗДИ относно Окръжно относно опазването на еделвайса 1947 г.

Към писмото са прикачени страници от бр.6/1947г. на "наредби" - издание на Министерството на земеделието и държавните имоти, съдържащи Окръжно №2965/17.03.1947г. относно опазването на еделвайса,...

Покана за заседание на Управителния съвет(Пленум) на БНСЗП 1947 г.

Покана за заседание на Управителния съвет(Пленум) на БНСЗП за 18.03.1947 г,, на което ще се подготвя Конгреса на съюза.

Покана за участие в конференцията за създаване на международна организация за защита на природата 1947г.

Писмо от 05.03.1947г. с Покана за участие в конференцията за създаване на международна организация за защита на природата
Придружава се от пакет документи: дневен ред на конференцията и...

Покана за участие в конференцията за създаване на международна организация за защита на природата 1947 г.

Покана от Швейцарското дружество за защита на природата до БНСЗП за участие в конференцията за създаване на международна организация за защита на природата, която е насрочена за 28.06.1947 г. в гр...

Писмо до проф. Н. Стоянов относно избор на председател на клона на БНСЗП във Варна 1947 г.

Писмо от 03.03.1947г. от А. Вълканов до проф. Н. Стоянов относно основаване на клон на БНСЗП във Варна 1947 г.

Писмо до проф. Н. Стоянов относно основаване на клон на БНСЗП във Варна 1947 г.

Писмо от 19.02.1947г. от доц. др Ат. Гегов до проф. Н. Стоянов относно основаване на клон на БНСЗП във Варна.

Писмо от Ал. Оббов относно заседание на Управителния съвет на БНСЗП 1947 г.

Писмо вх.№7/29.01.1947г. от кабинета на министър Ал. Оббов, в което секретарят му К. Тулешков обяснява отсъствието на министъра от заседанието на Управителния съвет на БНСЗП предишния ден с...

Искане за забрана брането на еделвайс 1946 г.

Писмо от 12.01.1947г., подписано от Н. Стоянов - председател и К. Попов - секретар на БНСЗП, в което се иска Министърът да издаде заповед за забрана на брането и търговията с еделвайс.

Типово писмо до новооснованите дружества за опознаване и защита на природата 1947 г.

Типово писмо от Централното настоятелство на БНСЗП до новооснованите дружества за опознаване и защита на природата 1947 г.

Страници