Писмо до проф. Ст. Петков относно основаване библиотека на БНСЗП 1947 г.

Проф. Н. Стоянов - председател на БНСЗП се обръща към проф. Ст.Петков - дългогодишен председател на СЗРП и Почетен председател на БНСЗП с молба да отстъпи книги и списания за създаване на...

Покана и дневен ред на учредителното събрание на Софийското дружество "Природа" 1947 г.

Покана и дневен ред на учредителното събрание на Софийското дружество "Природа", насрочено за 23.02. 1947 г.

Покана за заседание на Управителния съвет на БНСЗП 1947 г.

Покана за заседание на Управителния съвет на БНСЗП на 11.06.1947 г., на което да се вземат решения за конкретните действия по реализиране плана за дейност на съюза.

Писмо от Софийското дружество "Природа" за отпускане на зала за събрание 1946г.

Писмо от 27.09.1946г. на Софийското дружество "Природа" до министъра на информацията и изкуствата с молба за отпускане на зала за първото публично събрание на дружеството на 06.10.1946г.

Покана за заседание на Настоятелството на БНСЗП 1946 г.

Покана за заседание на Настоятелството на БНСЗП, насрочено за 20.05.1946г. със следния дневен ред:
1. Доклад за изработване на типов устав за основаване на дружества за защита на природата...

Приветствия от Конгреса на БНСЗП 1946 г.

Поздравителни писма от името на Конгреса на БНСЗП февруари 1946г. , изпратени до Министъра на земеделието, Министъра на информацията и изкуствата, Министър председателя и Г. Димитров - ЦК на РП....

Писмо - отговор на поканата за годишното събрание на СЗРП от Министерството на информацията 1946 г.

С писмо изх.№I-857/15.02.1946г. Началника на кабинета на министър Димо Казасов отговаря на поканата за годишното събрание на СЗРП на 17.02.1946г. като изказва съжаление, че е възпрепятстван да...

Представител на Ловно-стрелческа организация "Сокол" в СЗРП 1946 г.

Писмо от 14.02.1946г., в което се посочва Георги Зашев за представител на Ловно-стрелческа организация "Сокол" в СЗРП .

Писмо - покана до Националния комитет на ОФ за годишното събрание на СЗРП 1946 г.

С писмо изх.№5/13.02.1946г. Н.Стоянов отправя покана до Националния комитет на ОФ негов представител да присъства на общото годишно събрание на СЗРП, насрочено за 17.02.1946г. със следния дневен...

Писмо - покана до Директора на Народната милиция за годишното събрание на СЗРП 1946 г.

С писмо изх.№2/08.02.1946г. Н.Стоянов отправя покана до директора на Народната милиция да присъства на общото годишно събрание на СЗРП, насрочено за 17.02.1946г. със следния дневен ред:
1....

Страници