Проф. Н. Стоянов - председател на БНСЗП се обръща към проф. Ст.Петков - дългогодишен председател на СЗРП и Почетен председател на БНСЗП с молба да отстъпи книги и списания за създаване на библиотека на БНСЗП.