Писмо от 14.02.1946г., в което се посочва Георги Зашев за представител на Ловно-стрелческа организация "Сокол" в СЗРП .