Писмо от 27.09.1946г. на Софийското дружество "Природа" до министъра на информацията и изкуствата с молба за отпускане на зала за първото публично събрание на дружеството на 06.10.1946г.