Писмо - покана за годишното събрание на СЗРП 1946 г.

Покана до министрите да присъстват на общото годишно събрание на СЗРП, насрочено за 17.02.1946г. със следния дневен ред:
1. Откриване и приветствия
2. Идеята за защита на природата -...

Представител на Българския рибарски съюз в СЗРП 1946 г.

Писмо вх.№1/02.02.1946г., в което се съдържа решението на Постоянното присъствие на Български рибарски съюз за негови представители в СЗРП са избрани: председстеля д-р Ячо Кабаивански,...

Писмо с искане на образец за преустройство на СЗРП по модела на съветската организация 1946 г.

С писмо изх.№1/14.01.1946г. новоизбраният председател на Настоятелството на СЗРП Н. Стоянов моли да му се изпратят материали за организацията на Всеруския съюз за защита на природата във връзка с...

Покана до Ученическа организация ЕМОС за членство в СЗРП 1946 г.

В изпълнение на решение на Настоятелството от 03.01.1946г. председателят Н. Стоянов отправя покана до Ученическа организация ЕМОС за членство в СЗРП и да определят трима делегирани представители в...

Покана до Дружеството на географите за членство в СЗРП 1946 г.

С писмо от 11.01.1946г. в изпълнение на решение на Настоятелството от 03.01.1946г. председателят Н. Стоянов отправя покана до Дружеството на географите за членство в СЗРП и да определят трима...

Покана от новосъздадена служба за защита на природата към МЗДИ към представителите на дружествата в СЗРП да се обединят, 1945

Покана от 23.05.1945 г. от Дирекцията на горите и лова към МЗДИ, изпратена до  всички дружества-членове в СЗРП да актуализират представителите си и да се обединят за съдействие с новосъздадена...

Изложение от ОФ комитети при учрежденията гр. Дупница 1945 г.

Изложение от ОФ комитети при учрежденията гр. Дупница с предложение да се изработи закон за устройството и дейността на ОФ комитетите.

Писмо от Български народен съюз за защита на природата (БНСЗП) до Ботанически институт при Университета 1945 г.

Писмо от Централното настоятелство на Български народен съюз за защита на природата (БНСЗП) , подписано от Н. Стоянов (председател) и Д.Стефанов (секретар), в което се уведомяват адресатите, че на...

Писмо относно материали за залесителните полси в Добруджа 1944 г.

Писмо до Ю. Михайлов - директор на Дирекцията по горите, относно материали статия за залесителните полси в Добруджа, изпратено от гр. Балчик на 08.11.1944 г.

Писмо от Първо българско пещерно дружество до СЗРП 1943г.

Писмо от Първо българско пещерно дружество изх.№2/08.12.1943г. , в което информира за упълномощените си представители в СЗРП.

Страници