Писмо от Централното настоятелство на Български народен съюз за защита на природата (БНСЗП) , подписано от Н. Стоянов (председател) и Д.Стефанов (секретар), в което се уведомяват адресатите, че на 04.03.1945г. са конституирани Централно настоятелство, Редакционна колегия и Контролна комисия.Напомня се на организациите-членки да определят по двама делегати в управителното тяло на съюза.