Писмо от БНСЗП до министър председателя относно изложба на природните обекти в България 1948 г.

Писмо изх.№147/08.07.1948г. от БНСЗП, с което се иска насрочване на среща с Министър-председателя, на която да се обсъди организацията на първата у нас голяма изложба на всички природни обекти в...

Становище на Държавно санитарно-аптечно предприятие относно бране на билки 1948 г.

В писмо вх.№45/05.07.1948г. Държавно санитарно-аптечно предприятие дава становище да не се забранява брането на лавровишната /prunus aurocereasus/, планиниския петнист салеп /orchis cordigera/ в...

Писмо от шуменското дружество "Шуменско плато" за образователни филми 1948 г.

Писмо вх.№39/17..06.1948г. от шуменското дружество "Шуменско плато" с молба БНСЗП да съдейства да им се изпратят образователни филми в началото на есента.

Писма относно снабдяването на канцеларията на БНСЗП с въглища, ток и телефонни услуги 1948 г.

Писма относно снабдяването на канцеларията на БНСЗП с въглища, ток и телефонни услуги 1948 г.

Кореспонденция по узаконяване собствеността върху дареното от "Трансбалкания"АД на БНСЗП помещение 1948 г.

Кореспонденция по узаконяване собствеността върху дареното от "Трансбалкания"АД на БНСЗП помещение. През 1948г. е в сила Закон за отчуждаване на едрата градска собственост, който забранява...

Писмо от Ст.Др. Божков за статии и доклади до БНСЗП 1948 г.

Писмо от Ст.Др. Божков от Пловдив с молба да му се изпратят статия на Н. Стоянов и доклада на П. Кебърле за международната конференция.

Писмо от Бургаското горско стопанство 1948 г.

Писмо вх.№19/12.04.1948г. от Бургаското горско стопанство, с което директоръ му Д.Трифонов уведонява БНСЗП, че там няма обрзъвано природозащитно дружество.

Писмо относно решения на конгреса на Ловно-рибарския съюз 1948 г.

Писмо вх.№15/08.04.1948г., с което Ловно-рибарския съюз информира , че за представители на НЛРС в БНСЗП са избрани членът на УС Я. Кабаивански и Д. Найденов (при негово отсъствие).

Окръжно на Временния международен съюз за защита на природата относно съставяне на списък на всички природозащитни организации 1948 г.

Окръжно №1/20.03.1948г. на Временния международен съюз за защита на природата относно съставяне на списък на всички природозащитни организации. Подписано е от Ж. Бютикофер от Швейцарския съюз за...

Кореспонденция между Жорж Брюер и Ш. Ж. Бернар относно проблеми по учредяването на Международния съюз за защита на природата 1948 г.

Писма на Жорж Брюер и Ш. Ж. Бернар относно проблеми по учредяването на Международния съюз за защита на природата 1948 г.
Писмо от 11.03.1948г. от Швейцарския съюз за защита на природата -...

Страници