Окръжно №1/20.03.1948г. на Временния международен съюз за защита на природата относно съставяне на списък на всички природозащитни организации. Подписано е от Ж. Бютикофер от Швейцарския съюз за защита на природата, който е определен за пълномощник на Временния международен съюз за защита на природата на конференцията в Брунен 28.06.-03.07.1947г.