Окръжно на Временния международен съюз за защита на природата относно съставяне на списък на всички природозащитни организации 1948 г.

Окръжно №1/20.03.1948г. на Временния международен съюз за защита на природата относно съставяне на списък на всички природозащитни организации. Подписано е от Ж. Бютикофер от Швейцарския съюз за...