Кореспонденция по узаконяване собствеността върху дареното от "Трансбалкания"АД на БНСЗП помещение. През 1948г. е в сила Закон за отчуждаване на едрата градска собственост, който забранява прехвърляне на недвижими имоти.