Писма на Жорж Брюер и Ш. Ж. Бернар относно проблеми по учредяването на Международния съюз за защита на природата 1948 г.
Писмо от 11.03.1948г. от Швейцарския съюз за защита на природата - пълномощник на Временния международен същз за защита на природата до делегатите на конференцията в Брунен 1947г.
Писмо от 18.02.1948г. от Джордж Брюер до Ш. Ж. Бернар
Писмо от 09.03.1948г. от Ш. Ж. Бернар до Джордж Брюер