Писма относно снабдяването на канцеларията на БНСЗП с въглища, ток и телефонни услуги 1948 г.