Към писмото са прикачени страници от бр.6/1947г. на "наредби" - издание на Министерството на земеделието и държавните имоти, съдържащи Окръжно №2965/17.03.1947г. относно опазването на еделвайса, отпечатано на стр.13.
В същото издание на стр.12 е публикувана и Заповед №176/04.02.1947г., с която напълно се забранява брането и продажбата на еделвайса (Leontopodium alpinium).