Писмо изх.№117/20.06.1947г., с което УС на БНСЗП настоява комисията в състав К. Попов, Ст. Станев, М. Милков, Т. Бърнеков, В. Малчев, избрана на 11.06.1947г. да формира пропагандния център в най-кратък срок.