Преписка относно членството на Съюза на българските инженери и архитекти в БНСЗП 1948 г. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№79/15.12.1947г., подписано от председателя на дружеството М. Калбуров, за представител в УС е определен инж. Мичо Мичев.