Преписка относно членството на Българския пчеларски съюз в БНСЗП 1947 г. Във връзка с колективното членство на съюза в БНСЗП с писмо вх.№78/15.12.19г., подписано от председателя на съюза Ц. Григоров, за представител в УС на БНЗСП е определен Данаил Байчев Даскалов - секретар на съюза.