Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на исторически и археоложки паметници 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на исторически и археоложки паметници, избрана на 02.07.1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на пещери 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на пещери, избрана на 02.07.1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на ботанически обекти и видове 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на ботанически обекти и видове, избрана на 02.07.948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти, избрана на 02.07.1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти, избрана на 02.07.1948 г.

Списък на членовете на Управителния съвет на БНСЗП 1948 г.

Списък на членовете на Управителния съвет на БНСЗП към 01.07.1948 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по организационни въпроси 1948 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по организационни въпроси от 15.06.948 г.

Доклад относно възможностите за участие на дружество "Природа" в залесителната дейност на МЗГ 1948 г.

Доклад относно възможностите за участие на дружество "Природа" в залесителната дейност на Дирекция на горите при МЗГ. Съобщава са за разговорите, проведени на 22.03.1948г. между Ем.Иванов, Н....

Доклад от Павел Кебърле и Алекси Петров за кореспонденция от Временния международен съюз за защита на природата 1948 г.

Доклад от Павел Кебърле и Алекси Петров за кореспонденция от Временния международен съюз за защита на природата. Приложени са копия от всички получени писма и доклади и съответно техни преводи на...

Списък на агроведомствата по области 1948 г.

Списък на агроведомствата по области 1948 г.

Страници