Протокол на Централното настоятелство на БНСЗП 1948 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП, състояло се на 31.03. 1948 г. при следния дневен ред:
1. Комисията за Народния парк "Витоша"
2. Конгреса на съюза
3....

Списък на учрежденията, на които са изпратени формуляри за образуване на дружества за опознаване и защита на природата 1948 г.

Списък на учрежденията, на които са изпратени формуляри за образуване на дружества за опознаване и защита на природата - клонове на БНСЗП от 31.03.1948 г.

Отчет на софийското природозащитно дружество "Природа" 1948 г.

Отчет и протокол от редовното годишно събрание на Дружеството за опознаване и защита на природата "Природа" гр. София, състояло се на 26.02.1948г. Документите са заведени в БНСЗП под вх.№6/10.03....

Общо годишно събрание на Асеновградското природозащитно дружество "Гонда-вода" 1948 г.

Протокол от Общото годишно събрание на Асеновградското природозащитно дружество "Гонда-вода", състояло се на 22.02.1948 г. и Доклад на контролната комисия на дружеството.

Списък на клоновете на БНСЗП към 01.01.1948 г.

Списък на клоновете на БНСЗП към 01.01.1948 г.

Списък на организациите, до които са изпратени формуляри за образуване на клонове на БНСЗП 1948 г.

Списък на организациите, до които са изпратени формуляри за образуване на клонове на БНСЗП 1948 г.

Ръкописен списък с адреси на деятели на БНСЗП 1948 г.

Ръкописен списък с адреси на деятели на БНСЗП 1948 г.

Списък на учрежденията, на които са изпратени формуляри за образуване на дружества за опознаване и защита на природата до 1948 г.

Списък на учрежденията, на които са изпратени формуляри за образуване на дружества за опознаване и защита на природата до 1948 г.

Централно настоятелство на БНСЗП 1948 г.

Списък на членовете на Централното настоятелство на БНСЗП с адресите им към 01.01.1948 г.

Списък с адреси на членовете на Централното настоятелство на БНСЗП 1948 г.

Списък с адреси на членовете на Централното настоятелство на БНСЗП къл 01.01.1948 г.

Страници