Указания за изготвяне на учредителните документи на местни клонове на БНСЗП 1947 г.

Указания за изготвяне на учредителните документи на местни клонове на БНСЗП в съответствие с изискванията на МВР. Документът е изготвен на 22.04.1947г. и подписан от секретаря на съюза проф. д-р....

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП 1947 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП, състояло се на 27.01. 1947 г. при следния дневен ред:
1. Приемане проекта за емблема - глава на брадат орел
2. Постъпки във...

Ръкописна бележка за дневен ред на заседание на БНСЗП 1947 г.

Ръкописна бележка за дневен ред на заседание на БНСЗП и идеи за емблена на съюза.

Делегати на БНСЗП на международния конгрес в гр.Брунен - Швейцария 1947 г.

За делегати на БНСЗП на международния конгрес в гр.Брунен - Швейцария, който започва на 28.06.1947г. за учредяване на Международна организация за защита на природата са определени П.Кееберле и Ал...

Списък на членовете на Управителния и Контролния съвет на дружество "Природа" 1947 г.

Списък на членовете на Управителния и Контролния съвет на дружество "Природа" 1947 г.

Протокол на УС на БНСЗП от заседание на 23.12.1946 г.

Протокол от заседание на УС на БНСЗП, състояло се на 23.12.1946 г. при следния дневен ред:
т.1 Привличане на младежите към сътрудничество. Предлага се да се поиска от Министерството на...

Устав на Дружество за опознаване и защита на природата - клон на БНСЗП 1946 г.

Устав на Дружество за опознаване и защита на природата - клон на БНСЗП 1946г.

Разписка от Mининстерството на информацията за нуждите на БНСЗП 1946 г.

Разписка от Mининстерството на информацията за платени суми на Печатница "Балкан"за нуждите на БНСЗП.

Членове на Управителния съвет на Българския народен съюза за защита на природата 1946 г.

С писмо изх.№16/21.05.1946г. списъкът начЧленовете на Управителния съвет на Българския народен съюза за защита на природата е изпратен до Националния комитет на ОФ за заверка.
Заверката от...

Отчет на временното централно настоятелство на СЗРП 1946 г.

Отчет на временното централно настоятелство на СЗРП за периода от 13.12.1945 - 17.02.1946 г.

Страници