Ръкописна бележка за дневен ред на заседание на БНСЗП и идеи за емблена на съюза.