Проектоустав на Международния съюз за защита на природата 1948 г.

Превод на Проектоустава на Международния съюз, приет на международната конференция в гр. Брунен, Швейцария, състояла се в края на м. юни 1947 г. за защита на природата. Предоставен е от...

Служебни бележки за утвърждаване състава на Управителния съвет на БНСЗП 1947 г.

Служебни бележки и сведения, необходими за да бъде утвърден състава на Управителния съвет на БНСЗП от Министерството на вътршните работи.

Списък на членовете на Управителния съвет на БНСЗП 1947 г.

Списък на членовете на Управителния съвет на БНСЗП с поправки към 15.11.1947г. от Д. Медаров.

Ръкописни бележки за дружества, членове и адреси на БНСЗП от 1947 г.

Ръкописни бележки за дружества, членове и адреси на БНСЗП, свързани с работата на техническия секретар Д. Медаров. Включва списък на местните дружества, на членовете на управителния съвтд, на...

Списък на дружествата за опознаване и защита на природата към 01.11.1947г.

Ръкописен писък на местните дружества за опознаване и защита на природата към 01.11.1947г.

Протокол от заседание на УС на БНСЗП 1947 г. - чернова

Чернова на Протокол от заседание на УС на БНСЗП от 27.10.1947г. Разгледани са организационни въпроси.

Докладна записка за българското участие в конференцията в Брунен 1947 г.

Чернова на записка за българското участие в конференцията в гр.Брунен за основаване на Международен съюз за защита на природата с неизвестен автор.

Доклад на делегатите на БНСЗП за международната конференция в гр. Брунен, Швейцария 1947 г.

Доклад на Павел Кеберле и Алекси Петров - делегати на БНСЗП за международната конференция в гр. Брунен, Швейцария 1947 г., завършила с резолюция за основаване на Международен съюз за защита на...

Изложение на Ал. Петров и П. Кеберле международната конференция в гр. Брунен, Швейцария 1947 г.

Подробно изложение на Ал. Петров и П. Кеберле за международната конференция в гр. Брунен, Швейцария с кратки резюмета на изказванията. Включени са и личните им впечатления от посещенията в...

Програма на I редовен конгрес на БНСЗП 1947 г.

Писмо изх.№74/06.05.1947г. до местните клонове на БНСЗП с покана за I-вия редовен конгрес на БНСЗП, свикан за 18-19.05.1947г. Съдържа и програмата за провеждането на конгреса.

Страници