Ръкописен писък на местните дружества за опознаване и защита на природата към 01.11.1947г.