Финансов отчет на софийското природозащитно дружество "Природа" за 1947-1948 г.

Финансов отчет на софийското природозащитно дружество "Природа" за 1947-1948 г.

Служебна бележка относно уставите на колективните членове на БНСЗП 1948 г.

Служебна бележка, издадена на 17.09.1948г. от П. Кебърле относно уставите на колективните членове на БНСЗП - следва да се представят до 22.09.1948г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по отказа за участие в конгреса на IUCN 1948 г.

Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по отказа за участие в конгреса на IUCN ot 02.09.1948 г

Списък на членовете на дружество "Природа" за научна задгранична екскурзия 1948 г.

Списък на членовете на дружество "Природа" за научна задгранична екскурзия 1948 г.

Отчет на Севлиевския клон на БНСЗП 1948 г.

Отчет на Дружество за опознаване и защита на природата "Еделвайс" - гр. Севлиево, клон на БНСЗП за дейността му през 1948г.

Списък на желаещи да посещават курс по залесяване членове на дружество "Природа" 1948 г.

Списък на членове на дружество "Природа", желаещи да посещават курса за ръководители по залесяването, съгласно писмо№1017/02.08.1948г. на Софийската секция по укрепване на пороищата и залесяването...

Списък на представителите на колективните дружества и съюзи към БНСЗП 1948 г.

Списък на представителите на колективните дружества и съюзи към БНСЗП 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на географски обекти, избрана на 02.07.1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на млекопитаещи, птици и риби 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на млекопитещи, птици и риби, избрана на 02.07.1948г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на геоложки и хидроложки обекти 1948 г.

Комисия на БНСЗП по предложения за обявяване защитени обекти на геоложки и хидроложки обекти, избрана на 02.07.1948 г.

Страници