Списък на членовете на дружество "Природа" за научна задгранична екскурзия 1948 г.