Списък на членове на дружество "Природа", желаещи да посещават курса за ръководители по залесяването, съгласно писмо№1017/02.08.1948г. на Софийската секция по укрепване на пороищата и залесяването.