Списък на членовете на настоятелството на Българско природодизпитателно дружество - делегати за конгреса на БНСЗП 1946 г.

С писмо изх.№3/16.02.1946г.
Списък на членовете на настоятелството на Българско природоизпитателно дружество - делегати за конгреса на БНСЗП февруари 1946 г. (писмо изх.№3/16.02.1946г.)...

Управителен съвет на Първо българско пещерно дружество 1946 г.

С писмо изх.№5/16.02.1946г. Председателят на Пещерното дружество съобщава състава на управителния си съвет:
Емануил Иванов - председател
Иван Буреш - подпредседател
Нено Атанасов...

Списък на членовете от УС на Българско ботаническо дружество - делегати за конгреса на БНСЗП февруари.1946 г.

Списък на членовете от УС на Българско ботаническо дружество - делегати за конгреса на БНСЗП, изпратен на 16.02.1946 г. с писмо изх.№162:
Борис Ахтаров
Даки Йорданов
Борис...

Настоятелство на Българско географско дружество 1946 г.

С писмо изх.№23/12.02.1946г. председателката на геоградското дружество съобщава състава на настоятелството, избран на общо годишно събрание на 16.02.1945г.:
Александра Монеджикова -...

Делегати на Народен туристически съюз за конгреса на БНСЗП 1946 г.

Списък на членовете на настоятелството на НТС - делегати за конгреса на БНСЗП февруари.1946 г.
Иван Козловски - председател
Георги Клисаров
Павел Кеберле
Стефан Зафиров

Делегати на Дружеството на лесовъдите за конгреса на БНСЗП 1946 г.

Списък на членовете от УС на Дружестото на лесовъдите - делегати за конгреса на БНСЗП февруари.1946 г.
Петко Д. Петков
Димитър Изворски
Димитър Чолаков
Слави Т. славов...

Списък на членовете на Управителния съвет на Български рибарски съюз - делегати за конгреса на БНСЗП февруари.1946 г.

Списък на членовете на Управителния съвет на Български рибарски съюз - делегати за конгреса на БНСЗП февруари.1946 г.
Яго Кабаивански
Петър Стоянов
Иван Христов
Димитър...

Списък на членовете на настоятелството на Българско географско дружество - делегати за конгреса на БНСЗП 1946 г.

Списък на членовете на настоятелството на Българско географско дружество - делегати за конгреса на БНСЗП 1946 г., определени на заседание на 31.01.1946г. (писмо изх.№24/12.02.1946г.)
Живко...

Отчет за финансовото състояние на СЗРП 1946г.

Отчет за приходите и разходите на СЗРП за периода от 1929г. до 1945г.

Решения на годишното събрание на СЗРП от 1945 г. в писмо до Министър на информацията и изкуствата

В резултат от взетите решения на събранието за пререгистрация и ицбор на ново настоятелство от 13 декември 1945 г. СЗРП отправя писмо с молба за държавна субсидия за просветна и пропагандна...

Страници