Ръкописни бележки за дружества, членове и адреси на БНСЗП, свързани с работата на техническия секретар Д. Медаров. Включва списък на местните дружества, на членовете на управителния съвтд, на членуващите организации, опис на съюзната библиотека.