Чернова на Протокол от заседание на УС на БНСЗП от 27.10.1947г. Разгледани са организационни въпроси.