Разписка от Mининстерството на информацията за платени суми на Печатница "Балкан"за нуждите на БНСЗП.