Доклад относно възможностите за участие на дружество "Природа" в залесителната дейност на Дирекция на горите при МЗГ. Съобщава са за разговорите, проведени на 22.03.1948г. между Ем.Иванов, Н.Загоров и П.Кебърле с началник служба залесяване Клисаров.
Докладът е заведен в БНСЗП под вх.№16/08.04.1948г.