Протокол от заседание на Централното настоятелство на БНСЗП по организационни въпроси от 15.06.948 г.