Доклад от Павел Кебърле и Алекси Петров за кореспонденция от Временния международен съюз за защита на природата. Приложени са копия от всички получени писма и доклади и съответно техни преводи на български език.
Съдържа пълния текст на писмото на делегата от САЩ Джон Бруер до председателя на временния съвет д-р Шарл Бернар и неговия отговор. Приложен е и превод от проектоустава, приет на конференцията в гр. Брунен 06/07.1947г.
за обсъждане от членовете на БНСЗП. Документите са заведени под вх.№13/08.04.1948г.