Писмо на КГГП относно обсъждането състоянието на парк "Витоша", проведено на 07.05.1964г.

Писмо №7771/11.06.1964г. на КГГП относно обсъждането състоянието на парк "Витоша", проведено на 07.05.1964г.
Изпратено до КЗП за становище по повдигнатите въпроси.

Писмо на КГГП с разрешение на екип от управление "Кинематография" да прави снимки в резервата "Сребърна" 1964 г.

Писмо №7368/03.06.1964г. на КГГП с разрешение на снимачен екип от Кинематографията да прави снимки в резервата "Сребърна", но само от брега на езерото.

Изложение от Н. Райков относно някои нередности в района на резерват "Ропотамо" 1964 г.

Изложение от Н. Райков относно някои нередности в района на резерват "Ропотамо" от 28.05.1964г.
С писмо изх.№183/29.05.1964г. Г. Паспалев изпраща документа до КГГП с мнение да се разгледа...

Преписка относно издаване на генерални разрешителни за лов на животни с изследователска цел 1964 г.

Преписка относно издаване на генерални разрешителни за лов на животни с изследователска цел 1964 г.

Преписка по сигнал от Е. Иванова и Л. Скачокова за нарушения в резервата "Острица" 1964 г.

Писмо вх.№161/18.05.1964г. до КЗП със сигнал за нарушения в резервата "Острица"
Писмо изх.№169/20.05.1964г. на КЗП до редакцията на в. "Ехо" с предложение да бъде публикувано. Има ръкописна...

Писмо от П. Балканджиев с предложение за обявяване на два вековни дъба за защитени обекти 1964 г.

Писмо вх.№163/18.05.1964г. от П. Балканджиев с предложение за обявяване на два вековни дъба в м. "Св. Илия" - гр. Трън за защитени обекти

Заповед I-300, издадена от БАН, всички архивни материали, отразяващи дейността на поделенията на БАН, да бъдат подложени на експертиза. 1964 г.

Заповед I-300, издадена от БАН и адресирана до КЗП, вх. № 157-3/11.05.1964 г. Нарежда се всички архивни материали, отразяващи дейността на поделенията на БАН, да бъдат подложени на експертиза....

Писмо до КЗП относно материалите от VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1964 г.

Писмо вх.№185/30.05.1964г. от IUCN с предложение за получаване на копие от френското издание на сборника на VIII-мия конгрес на IUC и материалите от IX-то техническо съвещание, състояли се през м...

Преписка относно издаване на разрешителни за лов на служители в природонаучни музеи 1964 г.

Преписка относно издаване на разрешителни за лов на служители в природонаучни музеи 1964 г.

Писмо от проф. Н. Й. Бурчак-Абрамович с адреси за информация по развъждането на колхидските фазани 1964 г.

Писмовх.№95/23.03.1964г. от проф. Н. Й. Бурчак-Абрамович с адреси за информация по развъждането на колхидските фазани 1964 г.

Страници