Писмо вх.№161/18.05.1964г. до КЗП със сигнал за нарушения в резервата "Острица"
Писмо изх.№169/20.05.1964г. на КЗП до редакцията на в. "Ехо" с предложение да бъде публикувано. Има ръкописна бележка, че статията е публикувана в бр.21/22.05.1964г. на вестника.
Писмо изх.№170/20.05.1964г. на КЗП до редакцията на в. "Димитровско знаме" с предложение да бъде публикувано. Има ръкописна бележка, че статията е публикувана в бр.44/03.06.1964г. на вестника.
Писмо изх.№171/22.05.1964г. на КЗП до ОНС - гр. Перник
Писмо изх.№172/22.05.1964г. на КЗП до БТС- ТД-Перник и ТД-Радомир