Писмо №7368/03.06.1964г. на КГГП с разрешение на снимачен екип от Кинематографията да прави снимки в резервата "Сребърна", но само от брега на езерото.