Писма със сигнали от Градски НС Елхово за нарушения в резервата "Долна Топчия" 1963 г.

Писма със сигнали от Градски НС Елхово за нарушения в резервата "Долна Топчия": подготовка за изкореняване на гора; допускане на лов на диви свине; незаконна сеч.

Писмо от ТД "Равни чал" относно опазване колонията прилепи в Голашката пещера 1963 г.

Писмо вх.№129/08.04.1963г. от ТД "Равни чал" относно опазване колонията прилепи в Голашката пещера

Покана за национално съвещание на БТС по въпросите на пещерното дело 1963 г.

Писмо вх.№114/29.03.1963г. с покана за участие в национално съвещание на БТС по въпросите на пещерното дело, насрочено за 20.04.1963г. и е предоставена проекто-програма за мероприятия по...

Предложение за създаване на постоянна организация за защита на природата към СИВ 1963 г.

Писмо вх.№104/20.03.1963г. с предложение за създаване на постоянна организация за защита на природата към СИВ, подписано от Л.К.Шапошников в качеството му на научен секретар на Комисията по защита...

Преписка по предложение за създаване на постоянна организация за защита на природата към СИВ 1963 г.

С писмо изх.№124/03.04.1963г. Г. Паспалев изпраща до Председателя на БАН български превод на писмо от Л.К.Шапошников /научен секретар на Комисията по защита на природата при Госплан на СССР,...

Покана до КЗП за участие в работата на VIII-мия конгрес на IUCN в Найроби, Кения 1963 г - оригинал на френски език

Писмо вх.№101/10.03.1963г. с покана за участие в работата на VIII-мия конгрес на IUCN, подписано от Хю Елиът /Главен секретар на IUCN/, регистрационна форма и предварителната програма за...

Покана за честване на юбилеите на акад. Н. Стоянов и акад. Даки Йорданов 1963 г.

Писмо вх.№83/07.03.1963г. с покана за честване на юбилеите на акад. Н. Стоянов (80г.) и акад. Даки Йорданов (70г.) по инициатива на Българско ботаническо дружество.
Писмо изх.№84/07.03.1963г...

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1963 г.

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1963 г.

Кореспонденция по искане от Зоологическата градина - София за разрешение за улавяне на пеликани в "Сребърна" 1963 г.

Кореспонденция по искане от Зоологическата градина - София за разрешение за улавяне на пеликани в "Сребърна" 1963г. КЗП не възразява, но при спазване на определени условия, така че да не се...

Писмо от Републиканската комисия по пещерно дело относно проведените пещерни експедиции през 1962 г.

Писмо14.02.1963г. от Републиканската комисия по пещерно дело относно проведените пещерни експедиции през 1962г Завършва с предложение три от изследваните пещери да бъдат обявени за защитени...

Страници