Писмо със сигнал за изсичане на клек в Рила и Пирин и отговор от КГГП 1963 г.

Писмо изх.№49/08.02.1963г. на КЗП относно сигнали за изсичане на клек в Рила и Пирин и за безогледно прореждане на гори на Витоша и Люлин и Писмо 3337/04.04.1963г. на КГГП с отговор за назначени...

Писмо от IUCN относно опaзването на средиземноморския тюлен 1963 г.

Писмо вх.058/13.02.1963г. от Службата по опазването при IUCN относно опaзването на средиземноморския тюлен, подписано от председателя на Службата по защита при IUCN.

Писмо от акад. Т. Варичак относно информация за огранизацията на защитата на природата в Югославия 1963 г.

Писмо вх.№26/23.01.1963г. от акад. Т. Варичак относно информация за огранизацията на защитата на природата в Югославия

Писмо от Централния съвет на БТС със становище по строежа на туристическа хижа край с. Сребърна 1963 г.

Писмо вх.№21/16.01.1963г. от Централния съвет на БТС със становище по строежа на туристическа хижа край с. Сребърна.

Писма от Д. Нанев относно значението и защитата на грабливите птици 1963 г.

Писма от Д. Нанев относно значението и защитата на грабливите птици 1963г.

Кореспонденция на КЗП с фондация "Живот в дивата природа" относно Хартата за защита на дивата природа 1963 г.

Кореспонденция на КЗП с фондация "Живот в дивата природа" относно Хартата за защита на дивата природа и обмен на документи, материали и снимки.

Писмо относно разглеждане застроителен план на курортен комплекс Камчия - север 1962 г.

Писмо 10167/21.12.1962г. на Държавния комитет по строителство и архитектура с покана до КЗП за разглеждане на идейния застроителен план на курортен комплекс Камчия - север 1962 г.

Покана за участие в разглеждането на проектите за устройството природозащитени туристически обекти 1962 г.

Като отчита като пропуск неучстието на КЗП до този момент в разглеждането на проектите за устройството природозащитени туристически обекти Държавния комитет по строителство и архитектура отправя...

Писма относно пионерска експедиция по р. Камчия 1962 г.

Писма от 1962г., разменени между Двореца на пионерите - София и КЗП във връзка с пионерската експедиция по р. Камчия и участието на Н. Виходцевски.

Предложение за ползване услугите на машинно-сметачната станция на ЦСУ 1962 г.

Писмо 162/17.09.1962г., с което Централно статистическо управление предлага на КЗП да ползва услугите на машинно-сметачната станция на ЦСУ.

Страници