Писмо от Ботаническия институт с искане на разрешение за събиране на диви растения 1967 г.

Писмо №9-130/11.03.1967г. от Ботаническия институт с искане на разрешение за събиране на диви растенияв ограничени количества на територията на цялата страна.

Описи на архивни материали, утвърдени от Централната експертно-проверочна комисия, 1965 г.

Писмо, вх. № 411-3/27.11.1965 г., относно описи на архивни материали, утвърдени от Централната експертно-проверочна комисия.

Заповед за удължаване срока за полистна експертиза на архивните материали, образувани от дейността на всички институти и поделения на БАН до 1960 г.

Заповед, вх. № 37-12/28.01.1965 г., за удължаване срока за полистна експертиза на архивните материали, образувани от дейността на всички институти и поделения на БАН до 1960 г.

Писмо на БАН относно организацията на книгообмена на КЗП 1964 г.

Писмо №47-8/19.11.1964г. на БАН с разпореждане занапред книгообмена на КЗП да се осъществява от служба Книгообмен на Централна библиотека - БАН.

Писмо на КГГП за изпратени на КЗП 50 бройки от брошурата "Защитени природни обекти в България" 1964 г.

Писмо №14101/05.11.1964г. на КГГП за изпратени на КЗП 50 бройки от брошурата "Защитени природни обекти в България" - ведомствено издание на комитета. Писмото е подписано от М. Тошков и има...

Доклад за състоянието на резервата "Сребърна" 1964 г.

Доклад за състоянието на резервата "Сребърна" през 1964г. от Т. Мичев - завеждащ Биологическа станция "Сребърна" на Зоологическия институт при БАН.

Писмо на БАН с инструкции за съставянето на плановете за експедиции и научни срещи 1964 г.

Писмо вх.№295/27.10.1964г. на БАН с инструкции за съставянето на плановете за експедиции и научни срещи

Докладна записка и протокол от проверката по отчитането на ловците с крака на хищни птици 1964 г.

Докладна записка от Н. Виходцевски и протокол от проверката по отчитането на ловците с крака на хищни птици, подписан от членовете на комисията М. Тошков, Н. Вихидцевски, Ст. Дончев, Ал. Простов и...

Изложение от Найден Лаков относно вредата от водните плъхове 1964 г.

Писмо вх.№276/07.10.1964г. от Найден Лаков - препаратор, с изложение относно вредата от водните плъхове и предложение отчитане на ловците да става и чез тях.

Изложение от Алекси Петров относно остров в т. Дунав срещу резерват "Сребърна" 1964 г.

Писмо вх.№274/05.10.1964г. с изложение от Алекси Петров относно остров в т. Дунав срещу резерват "Сребърна" с предсложение да бъде обявен за защитен обект.

Страници