Кореспонденция на КЗП с Народния музей - гр. Русе относно обмен на материали за защита на природата 1964 г.

Кореспонденция на КЗП с Народния музей - гр. Русе относно обмен на материали за защита на природата 1964 г.

Предложение от природозащитници за обявяване на вековни дървета за защитени обекти 1964 г.

Писмо вх.№55/20.02.1964г. на КЗП от природозащитниците Ст. Нейков, Й. Веселинов, Е. Иванова, Хр. Грозданов с предложение за обявяване на вековни дървета за защитени обекти.
Писмо изх.№58/26...

Писма относно внасяне членския внос в IUCN за 1964 г.

Писмо вх.№48/13.02.1964г. от IUCN с напомняне за дължимо плащане
Писмо вх.№159/14.05.1964г. от IUCN с напомняне за дължимо плащане
Писмо вх.№233/18.08.1964г. от IUCN с напомняне за...

Писмо от Академията на науките на Китай с благопожелания по случай Нова година 1964 г.

Писмо вх.№43/11.02.1964г. от Академията на науките на Китай с благопожелания по случай Нова година в отговор на КЗП.

Писмо от БТС относно нарушения в пещера край с. Кунино 1964 г.

Писмо ОМ-62/11.01.1964г. от Републиканската комисия по пещерно дело при БТС относно нарушения в пещера край с. Кунино, допуснати от ДМТ "Калцит"
Писмо 15/11.01.1964г. от КЗП със становище,...

Доклад за състоянието на резервата "Сребърна" 1963 г

Доклад от Т. Мичев - завеждащ Биологическата станция при резервата "Сребърна"за състоянието на резервата, изготвен по заданието на КЗП, зададено с писмо изх.№257/26.07.1963г.

Писмо относно разкриването на пещера при взривяване в кариера на ДПМ "Калцит" край с. Кунино, Врачанско 1963 г.

Писмо вх.№288/25.12.1963г. от чл.кор.Д.П.Димитров (директор на Археологическия институт) с предложение за изследване на новоразкрита пещера при взривяване в кариера на ДПМ "Калцит" край с. Кунино...

Писмо на КГГП относно паркоустройствен план за района около пещерата "Лепеница" 1963 г.

Писмо 5651/04.11.1963г. на ОНС-Велинград относно план за благоустрояване на пещерата "Лепеница.
Писмо 13447/16.12.1963г. на КГГП относно паркоустройствен план за района около пещерата "...

Писмо от Съюза за защита на природата - Полша с информационни материали за организацията на дейността и 1963 г.

Писмо вх.№16/16.01.1963г. от Съюза за защита на природата - Полша с информационни материали за организацията на дейността и.

Искане от Ботаническия институт при БАН за разрешение за събиране на защитени растения 1963 г.

Писмо вх.№262/27,07,1963г. с искане от Ботаническия институт при БАН за разрешение за събиране на ограничени количества защитени растения в цялата страна. Поставена резолюция, че КЗП не възразява...

Страници