Писмо от Комисията по просвета на IUCN с анкета за преподаването на защита на природата 1963 г.

Писмо вх.№234/03.07.1963г. от Комисията по просвета на IUCN с анкета за преподаването на защита на природата, подписано от Л. К. Шапошников в качеството му на председател.
Писмо изх.№242/16....

Писма с правила за международните контакти на институтите на БАН 1963 г.

Писмо вх.№213/21.06.1963г. относно изпращане на научни трудове и статии в чужбина
Писмо вх.№341/18.11.1963г. и вх.№281/23.08.1963г. относно аспирантури в чужбина
Писмо вх.№346/19.11....

Доклад от Ал. Петров относно нередности в резервата "Горна Топчия" 1963 г.

Доклад от Ал. Петров относно нередности в резервата "Горна Топчия" след проверка наредена от ГУГ по препоръка на КЗП. Установени са нарушения като организиране на несанкциониран лов на диви свине...

Писмо от Унгарската Държавна служба за защита на природата относно нормативната уредба и организацията на защитата на природата в Унгария 1963 г.

Писмо вх.№200/08.06.1963г. от Унгарската Държавна служба за защита на природата относно нормативната уредба и организацията на защитата на природата в Унгария 1963 г. - оригинал на унгарски и...

Разрешение за паша на овце в резервата "Сребърна" по изключение 1963 г.

Писмо вх.№202/10.06.1963г. до КЗП, с което КГГП уведомява за дадено разрешение за паша на овце в резервата "Сребърна" по изключение.

Писмо от IUCN относно специалисти по законодателни проблеми и администрация във връзка със защита на природата 1963 г.

Писмо вх№194/03.06.1963г. от IUCN относно специалисти по законодателни проблеми и администрация във връзка със защита на природата, подписано от генералния секретар на IUCN Хю Елиът.
Писмо...

Покана до КЗП за участие в работата на Европейската конференция по опазването на дивите птици Сент Андрюс, Шотландия 1963 г .

Писмо вх.№181/18.05.1963г. с покана до КЗП за участие в работата на Европейската конференция по опазването на дивите птици 16-18.10.1933г. в Сент Андрюс, Шотландия, регистрационни форми и...

Кореспонденция по сигнал от Ангел Цветанов за унищожаване на гларуси в гр. Варна 1963 г.

Кореспонденция между КЗП и КГГП по сигнал от Ангел Цветанов за унищожаване на гларуси в гр. Варна, получен в КЗП на 30.04.1963г. В писмата се напомня, че гларусите са защитени птици и се отговаря...

Кореспонденция на КЗП по повод искането на Н. Джиджев за закрила на кестенови дървета в гр. Карлово 1963 г.

Писмо вх.№148/17.04.1963г. от КГГП, съпровождащо молбата на Н. Джиджев
Писмо вх.№159/26.04.1963г. и писмо вх.№190/29.05.1963г. от Н. Джиджев
Писмо изх.№169/03.05.1963г. с отговор на...

Писмо на КГГП относно предложение за обявяване на три пещери за защитени природни обекти 1963 г.

Писмо 3336/04.04.1963г. на КГГП относно предложение за обявяване за защитени природни обекти на пещерите: Ахмедова дупка и Хралупата край с.Добростан, Пловдивско и пещерата Челевещица до с....

Страници