Писмо от Министерството на народното здраве относно огнище на туларемия в резервата "Сребърна" 1962 г.

Писмо от 18.06.1962г. Министерството на народното здраве относно огнище на туларемия в резервата "Сребърна", с което се търси съдействието на КЗП за провеждането на необходимите десенсекционни и...

Писмо с искане за разрешение за събиране на охлюви из цялата страна 1962 г.

Писмо от Централния коопераривен съюз с искане за разрешение за събиране на охлюви из цялата страна.
Ръкописна резолюция, че охлювите не са защитени обекти.

Предложение от БТС за обявяване на пещерите "Змейова дупка" и "Елата" за защитени обекти 1962 г.

Писмо вх.№80/19.02.1962г. от БТС, в което се предлага двете пещери да бъдат обявени за защитени природни обекти.

Писмо относно данни за събраните билки 1962 г.

Писмо от 06.02.1962г., с което ЦКС-"Билкооп", ужедомява КЗП, че набират исканите данни за събраните билки...

Придружително писмо към покана за участие в Първата световна конференция за националните паркове 1962 г.

Придружително писмо вх.№23/15.01.1962г. към покана за участие в Първата световна конференция за националните паркове от 20.06. до 07.07. в Сиатъл, САЩ.

Писмо относно карстовия район до с. Лиляче, Врачанско 1961 г.

Писмо вх.№117/03.11.1961г., в което Ал. Петров предлага карстовия район в м. "Божия мост" до с. Лиляче, Врачанско да се обяви за природна забележителност.

Изложение от Н. Виходцевски относно разрушителни действия на летовници върху защитени обекти на Черноморското крайбрежие 1961 г.

Изложение от 15.08.1961г. от Н. Виходцевски относно разрушителни действия на летовници върху защитени обекти на Черноморското крайбрежие. Авторът преви конкретни предложения по опазването на...

Писмо от М. Паспалева относно необходимостта от опазване гнездата на щъркелите 1961 г.

Писмо вх.№78/10.07.1961г. от М. Паспалева относно необходимостта от опазване гнездата на щъркелите, в чието разрушаване авторката вижда една от основните причини за намаляване броя на птиците.

Приемане на КЗП за член на Международния съюз за защита на природата. 1960 г.

Писмо от БАН до КЗП, с вх. № 57/22.12.1960 г., с което уведомяват, че КЗП е приета за член на Международния съюз за защита на природата.

Приемане на КЗП за член на Международния съюз за защита на природата 1960 г.

Писмо, вх. № 57/22.12.1960 г. БАН уведомяват КЗП, че е приета за член на Международния съюз за защита на природата /IUCN/.

Страници