Изложение от 15.08.1961г. от Н. Виходцевски относно разрушителни действия на летовници върху защитени обекти на Черноморското крайбрежие. Авторът преви конкретни предложения по опазването на костенурките в Созопол, на дивия крин в м. Каваците, статута на резервата "Ропотамо" и хигиената.