Писмо №9-130/11.03.1967г. от Ботаническия институт с искане на разрешение за събиране на диви растенияв ограничени количества на територията на цялата страна.