Писмо №47-8/19.11.1964г. на БАН с разпореждане занапред книгообмена на КЗП да се осъществява от служба Книгообмен на Централна библиотека - БАН.