План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1963 г.