Писмо на КЗП и КГГП до Министерството на просветата и културата за въвеждане на курс "Защита на природата" 1965 г.

Писмо на КЗП и КГГП до Министерството на просветата и културата за въвеждане на курс "Защита на природата" 1965 г.

Писмо на КГГП за изпратени на КЗП 50 бройки от брошурата "Защитени природни обекти в България" 1964 г.

Писмо №14101/05.11.1964г. на КГГП за изпратени на КЗП 50 бройки от брошурата "Защитени природни обекти в България" - ведомствено издание на комитета. Писмото е подписано от М. Тошков и има...

Писмо на КГГП с разрешение за хидробиологични изследвания в резерват "Маричини езера" 1964 г.

Писмо 12507/03.10.1964г. на КГГП с разрешение на работна група от Зоологическия институт при БАН за хидробиологични изследвания в резерват "Маричини езера"

Разрешение за санитарна сеч в резервата "Камчия" 1964 г.

Писмо №12255/28.09.1964г. на КГГП с разрешение Старооряховското горско стопанство да проведе санитарна сеч в резервата "Камчия".

Указания на КГГП за ликвидиране нарушенията в опазването на еделвайса от унищожение 1964 г.

Писмо 9558 на КГГП с указания за ликвидиране нарушенията в опазването на еделвайса от унищожение

Писмо на КГГП относно обсъждането състоянието на парк "Витоша", проведено на 07.05.1964г.

Писмо №7771/11.06.1964г. на КГГП относно обсъждането състоянието на парк "Витоша", проведено на 07.05.1964г.
Изпратено до КЗП за становище по повдигнатите въпроси.

Писмо на КГГП с разрешение на екип от управление "Кинематография" да прави снимки в резервата "Сребърна" 1964 г.

Писмо №7368/03.06.1964г. на КГГП с разрешение на снимачен екип от Кинематографията да прави снимки в резервата "Сребърна", но само от брега на езерото.

Преписка относно издаване на генерални разрешителни за лов на животни с изследователска цел 1964 г.

Преписка относно издаване на генерални разрешителни за лов на животни с изследователска цел 1964 г.

Преписка относно издаване на разрешителни за лов на служители в природонаучни музеи 1964 г.

Преписка относно издаване на разрешителни за лов на служители в природонаучни музеи 1964 г.

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1964 г.

План за провеждане на месеца за защита на родната природа през 1964 г.

Страници