Преписка относно издаване на генерални разрешителни за лов на животни с изследователска цел 1964 г.