Писмовх.№95/23.03.1964г. от проф. Н. Й. Бурчак-Абрамович с адреси за информация по развъждането на колхидските фазани 1964 г.