Списък на делегатите на членуващите в СЗРП дружества, съюзи и организации 1940 г.

Списък на членовете на Управителния съвет на СЗРП към 1940г. Съдържа информация за мандат, адрес и телефон.

Отчет на настоятелството на СЗРП за периода 1938 - 1939 г.

Отчет на настоятелството на СЗРП за дейността му през 1938 и 1939 г.
Състав на настоятелството, конституирано на 09.06.1937 г.: председател - проф. Стефан Петков, подпредседатели - д-р Иван...

Бележки по подготовката на отчета на настоятелството и годишното събрание на СЗРП 1939 г.

Бележки по подготовката на отчета на настоятелството и годишното събрание на СЗРП 1939 г.

Дневен ред на заседание на Управителния съвет на СЗРП 1939 г. - чернова

Ръкописна чернова на Дневен ред на заседание на Управителния съвет на СЗРП на 22.06.1939 г.

Дневен ред за заседание на Настоятелството на СЗРП 1939 г. - чернова

Ръкописна чернова на дневен ред за заседание на Настоятелството на СЗРП на 27.01.939 г.

Удостоверение за членство в СЗРП на дружество "ФОНФОН"

Удостоверение №4 за членство в СЗРП на дружество "ФОНФОН" и визитна картичка на френски език на упълномощеното за получаването му лицe - Рачо Рачев.

Молба за получаване на пощата на СЗРП на адреса на МЗДИ

Молба  на СЗРП с изх. № 3/19.09.1938 г. за получаване на пощата на СЗРП на адреса на МЗДИ, подписана от Стефан Петков и Н. Аджаров.

Отчет на настоятелството и Управителния комитет на СЗРП, 22.06.1938 г.

Отчет на настоятелството и Управителния комитет на СЗРП за периода от 09.06.1937 до 22.06.1938 г.

Състав на настоятелството, конституирано на 09.06.1937 г.: председател - проф. Стефан...

Списък с построените обществени хижи в районите на административни, ревирни и общински лесничейства, 1938г

Списък с построените обществени хижи в районите на административни, ревирни и общински лесничейства, 1938г

Сведение за хижите в България 1938 г.

Сведение за построените обществени хижи в районите на административни, ревирни и общински лесничейства, изготвено от СЗРП съгласно искане с Окръжно №23427/27.10.1937г.
Съдържа информация за...

Страници